O школи

Јавне набавке

03.07.2019.

Одлука о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 4/2019.

01.07.2019.

Питања и одговоре у вези јавне набавке ЈНОП 7/2019.

Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈНОП 7/2019.

20.06.2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РАДОВА ЈНОП - 7/2019

Предмет јавне набавке:

Набавка радова у отвореном поступку радова – Енергетска санација објекта (замена прозора и облагање фасаде каменом вуном).

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 08.07.2019. године до 09,30 часова.

18.06.2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ - 4/2019

Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке мале вредности је материјал за образовање, културу и спорт.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 01. јул 2019. године до 08,30 часова.

06.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности ЈНМБ 6/2019 - услуге извођења екскурзија

28.05.2019.

Одлука о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 6/2019.